Výjazdové rokovanie vlády vo Fiľakove a Veľkom Krtíši

30.05.2018

V stredu 30. mája 2018 sa vo Fiľakove a vo štvrtok 31. mája 2018 vo Veľkom Krtíši uskutočnia výjazdové rokovania vlády SR. Zasadnutia vlády budú venované akčným plánom pre najmenej rozvinuté regióny.

Streda 30. mája  2018
14.00 h
Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25
výjazdové rokovanie vlády SR
program rokovania: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/970
 
16.50 h
Fiľakovo, Mestský úrad, Radničná 25
stretnutie so starostami z regiónu
fototermín
 
Štvrtok  31. mája  2018
09.00 h
Veľký Krtíš, Mestský úrad, J. A. Komenského 3
stretnutie so starostami z regiónu
fototermín

10.00 h
Veľký Krtíš, Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. H. Škultétyho 4
výjazdové rokovanie vlády SR
program rokovania: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/971

Upozornenie:
Na monitorovanie výjazdového rokovania vlády je nevyhnutná akreditácia.
Na začiatku rokovania vlády fototermín. Po skončení rokovania sa uskutoční tlačová konferencia.
 
23661