Vykonávateľ plánu obnovy a odolnosti

KOMPONENT 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Harmonogram výziev a vyzvaní pre plán Obnovy (PDF - 226 kB)

KOMPONENT 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Harmonogram priamych vyzvaní (PDF - 139 kB) 29138

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2022