Vykonávateľ plánu obnovy a odolnosti

KOMPONENT 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií


KOMPONENT 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva


KOMPONENT 10: Lákanie a udržanie talentov, INVESTÍCIA 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív 

29138

Dátum poslednej aktualizácie: 20.01.2023