Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov

17.04.2015

Partneri siete AFCOS http://www.olaf.vlada.gov.sk/sietovi-partneri/ zverejňujú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2014.  Správu vypracovali členovia Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Jej kompletné znenie pripájame v prílohe.

Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Sekcia kontroly a prevencie korupcie
www.olaf.vlada.gov.sk


   
Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov


 

17473