Výročná Správa o vykonávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti za rok 2011
Dátum zverejnenia: 31.05.2012