Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Výročná správa OLAFu za rok 2013: OLAF zvýšil počet vyšetrovaní a tým aj prínos pre daňových poplatníkov

30.04.2014

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti, ktorú prezentoval  v utorok 29. apríla 2014 na výročnej tlačovej konferencii generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler.

"V roku 2013 sa nám podarilo zmodernizovať OLAF a urobiť z neho úrad, ktorého schopnosť bojovať proti podvodom a korupcii v EÚ sa neustále zlepšuje. Reorganizácia, ktorá sa uskutočnila v minulom roku, priniesla sľubné výsledky a umožnila nám zintenzívniť naše úsilie v oblasti vyšetrovaní, prispieť k príprave kľúčových legislatívnych dokumentov a ďalej prehĺbiť spoluprácu s našimi operačnými  partnermi. Dosiahli sme to v podstate s tými istými zdrojmi, aké sme mali k dispozícii v predchádzajúcich rokoch, čo je dôkazom nasadenia a profesionálneho prístupu našich zamestnancov“, uviedol generálny riaditeľ Giovanni Kessler na tlačovej konferencii pri prezentácii správy úradu OLAF za rok 2013.

OLAF (ďalej aj „Úrad“) v roku 2013 zintenzívnil boj proti podvodom v celej Európe. Taktiež občania a zodpovedné inštitúcie nahlásili oproti predchádzajúcim rokom viac informácií, ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania prípadov podozrení z podvodov ohrozujúcich finančné záujmy EÚ. OLAF dokončil rekordný počet vyšetrovaní, zároveň znížil ich celkové trvanie a tiež vydal najväčší počet odporúčaní za posledných päť rokov.

OLAF odporučil zaistenie vrátenia 402,8 miliónov € do rozpočtu EÚ, čo prispeje k financovaniu iných projektov a zmierni zaťaženie daňových poplatníkov v EÚ. Tieto vynikajúce výsledky ukazujú, že úrad OLAF neustále zvyšuje efektivitu svojej práce a dosahuje dobré výsledky v prospech európskych občanov.

Čo sa týka výhľadu v roku 2014, generálny riaditeľ dodal: "Postavenie OLAF-u sa posilnilo v dôsledku nadobudnutia účinnosti nového nariadenia o úrade OLAF a prijatím nových usmernení pre vyšetrovacie postupy pre pracovníkov OLAF-u. Budeme naďalej pokračovať v našej dobrej vyšetrovacej práci a prispievať k napredovaniu politiky zameranej na boj proti podvodom. Aktívne budeme  podporovať plány Komisie na vytvorenie európskej prokuratúry. Tento projekt je kľúčovou súčasťou našej vízie na lepšiu ochranu finančných záujmov EÚ . "

- - - - - -


Výsledky OLAF-u v roku 2013:

V roku 2013 OLAF pomáhal Európskej komisii s prípravou politík a právnych predpisov pre boj proti podvodom. Úrad prispel značnou technickou podporou k legislatívnemu  návrhu Komisie na zriadenie Európskeho úradu verejného prokurátora (EPPO) z júla 2013. Táto iniciatíva pomôže zabezpečiť, že sa podvody s vplyvom na rozpočet EÚ budú dôsledne stíhať v celej Európe a že páchatelia budú postavení pred súd.

Keďže nezákonný obchod s tabakovými výrobkami pripravuje každoročne EÚ a rozpočty členských štátov o značné prostriedky, OLAF mal počas minulého roka naďalej ako svoju prioritu aj boj proti tomuto škodlivému javu.

Pretože zložité prípady podvodov cezhraničného alebo medzinárodného rozmeru sú čoraz častejšie, rozšíril úrad OLAF v roku 2013 spektrum svojich kontaktov. Úrad uzatvoril niekoľko dohôd o spolupráci s partnermi v Európe i mimo nej. Takéto partnerstvo prispeje k lepšej ochrane finančných záujmov EÚ  v prospech daňových poplatníkov EÚ.
 
Samotnú výročnú správu je možné nájsť aj na webovom sídle OLAF-u na adrese: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/olaf-report/index_en.htm

-------------------------------------------------------------------------
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 6/2014, Brusel, 29. 4. 2014:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140429_01_en.htm
 
Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Sekcia kontroly a boja proti korupcii
Úrad vlády SR
http://www.olaf.vlada.gov.sk/

14829