Vysielanie RTVS pre národnostné menšiny čakajú zmeny

10.06.2014

Prípravu zmien potvrdil generálny riaditeľ RTVS  Václav Mika na osobnom stretnutí s Máriou Jedličkovou, poverenou plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny začiatkom júna. Rokovanie iniciovala M. Jedličková, ktorá predniesla V. Mikovi podnety a pripomienky členov a členiek Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny vznesených na jeho zasadnutiach.
 
Stretnutie bolo prvé zo série ďalších, ktoré budú riešiť potreby samotných  národnostných menšín v oblasti verejnoprávneho vysielania. Generálny riaditeľ RTVS  na stretnutí avizoval, že sa pripravujú opatrenia, ktoré budú viesť k vytvoreniu priestoru pre lepšie naplnenie týchto potrieb, a tým aj väčšiu spokojnosť u divákov - príslušníkov národnostných menšín. Konkrétnejšiu  podobu by mali nadobudnúť koncom leta. Mária Jedličková za úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny prisľúbila aktívnu participáciu pri presadzovaní akýchkoľvek zmien v prospech národnostného vysielania v RTVS.
 
V aktuálnej Koncepcii riadenia a rozvoja RTVS a programovej služby je jednou zo štyroch základných úloh RTVS vo verejnom záujme ajvysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky. Po zlúčení rozhlasu a televízie zabezpečuje vysielanie pre menšiny Centrum národnostného vysielania.
 
RTVS ako inštitúcia  v roku 2013 nemenila štruktúru, ale sústredila sa na  obsahové zmeny vysielaných programov. V uplynulom roku RTVS odvysielala spolu 5 263 hodín národnostného programu v rozhlasovom vysielaní a 205 hodín v televíznom vysielaní. Programy národnostného vysielania, či už spravodajské, publicistické alebo dokumentárne, dramaturgicky a redakčne pripravujú príslušníci danej národnostnej menšiny. Najväčší vysielací priestor majú maďarská, rusínska a rómska národnostná menšina. Predstavitelia ostatných národnostných menšín konštatujú, že informovanosť o ich živote je buď nedostatočná alebo v nevyhovujúcej periodicite. Vysielanie  napríklad v v chorvátskom a bulharskom jazyku v RTVS nie je. 
 
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny
15169