Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 18

eHealth
eHealth Systémy starostlivosti o zdravie v EÚ napriek nesporným výsledk...

Historický vývoj v EU - eHealth
Historický vývoj v EU - eHealth Problematika eHealth patrí medzi prioritné oblasti EU v rámci p...

Historický vývoj v SR - eHealth
Historický vývoj v SR - eHealth Výzvy súvisiace s elektronickým zdravotníctvom (eHealth) platia...

Vláda schválila strategické ciele eHealth
Vláda schválila strategické ciele eHealth Na svojom zasadaní dňa 16.júla 2008 v Topoľčanoch prerokovala a...

Benchmarking - eHealth
Benchmarking - eHealth Dlhodobým nedostatkom zdravotníckej infraštruktúry na Slovensku...

Odporúčané stránky - eHealth
Odporúčané stránky - eHealth DG INFSO – Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločno...

Informačná spoločnosť - digitálna agenda
...émy informačnej spoločnosti – vzdelávanie (eLearning), zdravotníctvo (eHealth), kultúra (eCulture), doprava (eTransport), verejná správa (eGo...

Historický vývoj v EU - informačná spoločnosť
...sa detailnejšie rozoberať problémy a témy ako eGovernment, eLearning, eHealth, eCulture, eJustice, eTransport, a pod..   V júni 200...

Vláda schválila návrh Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2010 - 2014
...áciám, stratégia protipovodňových opatrení) kapitola Štát pre občanov eHealth (program implementácie eHealth v súlade s potrebami slovenského...

Výťah z Programového vyhlásenia vlády SR z augusta 2006 súvisiaci s problematikou informačnej spoločnosti
...ekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej eHealth stratégie... 5. Vedomostná spoločnosť Vláda považuje formovanie...

Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosťOperačný program Zdravotníctvo 2007-2013
...íckej infraštuktúry , ktorá umožňuje financovanie projektov z oblasti eHealth v zdravotníctve SR. Okrem OP Zdravotníctvo je možné rozvoj eHea...

Operačný program Zdravotníctvo 2007-2013
...íckej infraštuktúry , ktorá umožňuje financovanie projektov z oblasti eHealth v zdravotníctve SR. Okrem OP Zdravotníctvo je možné rozvoj eHea...

Operačný program Zdravotníctvo 2007-2013
...íckej infraštuktúry , ktorá umožňuje financovanie projektov z oblasti eHealth v zdravotníctve SR. Okrem OP Zdravotníctvo je možné rozvoj eHea...

3. 3 Zdravotníctvo
...Vláda SR po dôkladnej analýze rozvinie a naplní Program implementácie eHealth v súlade s potrebami slovenského zdravotníctva a stratégiou EÚ....

KVALITA ŽIVOTA AKO VÝSLEDOK SÚDRŽNEJ SPOLOČNOSTI
...nbsp; Vláda považuje využívanie elektronických informačných systémov (eHealth) za jednu zo základných podmienok, vedúcu k zlepšeniu ochr...

Medzinárodný kongres ITAPA 2012 aj o OPIS-e
...služieb zamestnanosti pre Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR, eHealth alebo elektronizácia služieb samosprávnych krajov v sekcii "(Ne...

Konferencia OPIS 2013 zaujala verejnosť svojou pestrosťou
...e. Účastníkov konferencie zaujala aj informácia o progrese v projekte eHealth, a to najmä o elektronických zdravotných knižkách (elektronická...

Streda 2. marec 2016
...a ministra zdravotníctva SR Viliama Čisláka . Téma: Ukážka fungovania eHealth v praxi (reálne fungovanie eHealth v nemocnici – využitie lekár...

17