Vytvorenie a nasadenie Informačného systému pre Finančný mechanizmus EHP a NFM (NGIS)
Dátum zverejnenia: 02.07.2013