Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

V rámci pomoci pre Ukrajinu spustil Úrad vlády SR výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie vo výške 15 miliónov eur. Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska.

O finančnú podporu sa hlási univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka. Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry:  

  • študentov doktorandského štúdia 
  • postdoktorandov 
  • výskumných pracovníkov 
  • vedúcich výskumných pracovníkov vrátane vysokoškolských učiteľov.  

Počet žiadostí výskumnej inštitúcie je neobmedzený. 
Príspevok pokryje mzdové náklady, príspevok na výskum a nepriame výdavky, ktoré vznikajú prijímacej inštitúcii. Finančná podpora môže byť vyplácaná až po dobu 36 mesiacov. Pre doktorandských študentov je to 48 mesiacov. 

Výzva je otvorená od 19.05.2022 až do vyčerpania prostriedkov, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch. 

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte emailom na stipendia.ukrajina@vlada.gov.sk.

Dear researcher,
if your career as a scientist is threatened by the war in Ukraine (meaning, you are based in Ukraine, alternatively in Russia, Moldavia and Belarus and your livelihood is threatened by the conflict), you can apply to receive a stipend at a Slovak university, research institution or an NGO.

The stipend can support researchers of all career phases, whether you are a doctoral student, a postdoc, a researcher or a senior researcher, including associate professors and professors. Financial support can be paid for up to 36 months for all but doctoral students, who can receive the stipend for up to 48 months. The stipend also covers research expenses.

To apply, please contact any eligible institution: a Slovak university, research institution or any other non-profit organisation that carries out research. If successful, the application for the stipend will be processed by the receiving institution. The receiving institution will then ask you to submit your CV in English and a written consent to process your personal data. They may ask you for additional information needed to fill out the funding application.

Should you need further information, you can reach us at stipendia.ukrajina@vlada.gov.sk.

Podklady k výzve: 

29335

Dátum poslednej aktualizácie: 05.08.2022