Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Výzva Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 671 z 26. októbra 2022 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 592/2021 zo 14. októbra 2021, a určeniu spôsobu výberu kandidátov na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané kandidátom:
Téma a rozsah projektu:
Hodnotiace kritériá:
Podrobnejší popis hodnotenia k odborným a osobnostným predpokladom kandidáta:
 1. vzdelanie a odbornosť – 14%
 2. manažérske zručnosti – 14%
 3. motivácia uchádzača – 14%
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti – 14%
 5. integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov – 14%
 
Podrobnejší popis hodnotenia ku komplexnosti a vecnosti projektu:
 1. komplexnosť projektu – 8%
 2. odbornosť a kompetentnosť kandidáta – 8%
 3. kvalita analýzy silných a slabých stránok organizácie a navrhovaných riešení – 7%
 4. spolupráca a komunikácia dovnútra úradu s podnikateľským prostredím, kľúčovými aktérmi štátu a kľúčovými aktérmi Európskej únie – 7%
Doplňujúce informácie:

Dokumenty

Zoznam kandidátov

Meno a priezvisko Životopis Projekt
Juraj Beňa Životopis (PDF - 36kB) Projekt (PDF - 310kB)
Henrich Haščák Životopis (PDF - 82kB) Projekt (PDF - 670kB)
Martin Zlocha Životopis (PDF - 156kB) Projekt (PDF - 157kB)


Verejné vypočutie

Video záznam

Dátum, miesto a hodina konania verejného vypočutia

21. december 2022Zrkadlová sála
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, Bratislava
9.00 hod.

Komisia

Predseda komisie: Ing. Július Jakab
Tajomníčka komisie: Mgr. Margaréta Mašírová

Členovia komisie:
 1. Ing. Ľudovít Goga
 2. JUDr. Peter Matuška, PhD. LL. M.
 3. Ing. Mária Machová, PhD.
 4. JUDr. Dominik Okenica
 5. Mgr. Roman Prekop
 6. Ing. Katarína Rochovská
 7. Mgr. Peter Šťastný
 8. doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CSc.

Tematické okruhy otázok

 1. vzdelanie a odbornosť 
 2. manažérske zručnosti 
 3. motivácia uchádzača 
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti 
 5. integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov 
 6. projekt
Dátum poslednej aktualizácie: 21.12.2022