Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky týmto zverejňuje podľa § 141 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

Uchádzač musí spĺňať tieto zákonné podmienky:

Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu obsahuje:

Lehota na predloženie žiadosti o účasť:

Spôsob predkladania žiadosti o účasť:

Organizačné podrobnosti o verejnom vypočutí a jeho priebehu:

Ďalšie informácie:

Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov 29322

Dátum poslednej aktualizácie: 15.08.2022