Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 592/2021 z 14. októbra 2021, ktorým sa určuje spôsob výberu kandidátov na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Požiadavky na kandidáta

Dokumenty predkladané záujemcom:

Spracovanie koncepcie: Hodnotiace kritériá:
Doplňujúce informácie:
Informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúce sa výberu kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu SR
Spôsob výberu kandidátov na predsedu PMU 10 2021
Rokovaci poriadok PMU 10 2021


Kandidáti

Meno Životopis Projekt Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Mgr. Matúš Medvec, MBA PDF (143 kB) PDF (349 kB) PDF (80 kB)
Dátum poslednej aktualizácie: 06.12.2021