Výzva Úradu vlády SR Denníku SME

19.02.2016

ŽIADOSŤ O ODPOVEĎ
 

Vážená pani šéfredaktorka,

denník Sme uverejnil dňa 19.2.2016 na str. 6. v printovej verzii denníka SME  článok redaktorky Martiny Raábovej pod názvom: „Fico dal z rezervy aj asistentovi“  s podtitulom Neziskovka asistenta smeráckeho poslanca dostala z peňazí premiéra osemtisíc eur    o prideľovaní dotácií Úradu vlády SR.  Dôrazne sa ohradzujeme voči spôsobu, akým denník SME spracoval a uverejnil odpovede Úradu vlády SR, ktoré boli menovanej redaktorke odposlané mailom dňa 18.2.2016.

Denník SME spracoval tému tendenčne, zamlčal či vytrhol z kontextu dôležité skutočnosti, na ktoré Úrad vlády SR upriamil pozornosť vo svojich odpovediach. Na otázku redaktorky denníka SME:  Prečo ÚV SR podporil projekty a ľudí, ktorí sú zjavne v konflikte záujmov  Úrad vlády SR odpovedal, že „dotácie z rezervy predsedu vlády SR sú poskytované na základe obsahu projektu či podpory.  Preto dotáciu získala aj organizácia Áno pre život, ktorú vedie Anna Verešová a je č. 7 na kandidátke strany I.Matoviča.“ Zároveň poskytol redakcii ďalšie príklady:  „Chceli by sme verejnosť informovať, že  za roky 2013 – 2016 získala dotácie od úradu vlády aj Nadácia Milana Šimečku, a to v hodnote 84 700 eur, celkovo od štátu až 384 178,45 eur – pričom pán Ladislav Oravec, programový riaditeľ nadácie, je zároveň členom Rady vlády SR  pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Uvádzame aj ďalší príklad: v rokoch 2011 – 2012, kedy bol generálnym riaditeľom Sekcie národnostných menšín ÚV SR terajší redaktor Uj Szó Ján Lajos, bolo vydavateľstvu Petit Press  vyplatených 117 000 eur z dotácií úradu vlády – a to priamo z programu  Kultúra národnostných menšín, ktorého bol pán J.Lajos  gestorom.“

To sa však autorom zjavne nehodilo do celkového vyznenia článku, a preto zámerne úplne zamlčali informácie o udelení dotácie pre Nadáciu M. Šimečku a dotáciu pre Petit Press paušalizovali vyjadrením, že „program podpory tlače pre menšiny pritom nemá s rezervou predsedu vlády nič spoločné, na rozdiel od peňazí od premiéra sa dotácie na národnostnú kultúru každoročne rozdeľujú podľa vopred zverejnenej výzvy, o projektoch rozhoduje odborná komisia a podrobnosti dotovaných projektov sa zverejňujú,“ (stĺpec 5, ods.4) čím denník SME pokračuje vo vykonštruovanom poškodzovaní dobrého mena Úradu vlády SR a predsedu vlády SR. Fakt, že úrad vlády podľa Transparency International nemá časť roka zverejnenú vo forme „tabuľky“, ešte neznamená, že verejnosť a médiá nemajú prístup k zmluvám či informáciám o dotáciách. Zdôrazňujeme, že všetky zmluvy, ktoré boli uzavreté v rámci poskytovania dotácií z rezervy predsedu vlády SR sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv: TU  a všetky uzatvorené a skontrolované zmluvy či dotácie sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR aj za predchádzajúce roky: http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
Na základe uvedených skutočností žiadame podľa §8 Zákona č. 167/2008 Z.z. , tzv. tlačového zákona uverejniť  kompletnú odpoveď Úradu vládySR na otázky redaktorky Martiny Raábovej v tomto znení:

Úrad vlády posiela ešte niekoľko ďalších príkladov toho, že dotácie z rezervy predsedu vlády SR sú poskytované na základe obsahu projektu či podpory.  Preto dotáciu získala aj organizácia Áno pre život, ktorú vedie Anna Verešová a je č. 7 na kandidátke strany I.Matoviča. 

Chceli by sme verejnosť informovať, že  za roky 2013 – 2016 získala dotácie od úradu vlády aj Nadácia Milana Šimečku , a to v hodnote 84 700 eur, celkovo od štátu až 384 178,45 eur – pričom pán Ladislav Oravec, programový riaditeľ nadácie, je zároveň členom Rady vlády SR  pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Uvádzame aj ďalší príklad: v rokoch 2011 – 2012, kedy bol generálnym riaditeľom Sekcie národnostných menšín ÚV SR terajší redaktor Uj Szó Ján Lajos, bolo vydavateľstvu Petit Press  vyplatených 117 000 eur z dotácií úradu vlády – a to priamo z programu  Kultúra národnostných menšín, ktorého bol pán J.Lajos  gestorom.“

Redakcia denníka SME  sa nielen vďaka svojmu neprofesionálnemu informovaniu čitateľov a účelovému zamlčiavaniu podstatných faktov môže sama cítiť v konflikte záujmov:   samotný vydavateľ denníka SME, vydavateľstvo PETIT PRESS, a.s. je prijímateľom dotácií z úradu vlády.

S pozdravom,

Tlačový a informačný odbor ÚV SR                                                                      19.2.2016
20131