Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vyzvanie predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie je predĺžený do 30. marca 2020 (vrátane).
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov bol ku dňu 30.11.2020 aktualizovaný. Zmluvné podmienky pre žiadateľov o dotáciu ostali nezmenené, nakoľko zmeny sa týkali formálnych úpravFORMULÁRE na stiahnutie
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dokumenty platné od 1. decembra 2020
VYÚČTOVANIE DOTÁCIE

27343