Aktuality


Podklady a informácie pre obce zaradené do 2RP PRK 2011


Závery z odborného seminára  (PDF - 424,4 kB)
20.01.2012
Príspevok do zborníka  
20.01.2012
Dažďové záhrady  (PDF - 3,58 MB)
21.12.2011  Zdroj: http://plestinska.blog.sme.sk
Vďaka Ivete Radičovej za prvý aj druhý realizačný projekt PRK IMP