21.12.2011

Vďaka Ivete Radičovej za prvý aj druhý realizačný projekt PRK IMP

Naše poďakovanie patrí premiérke Vlády SR Ivete Radičovej za jej podporu projektu prevencie pred povodňami. Rovnako Ing. Michalovi Kravčíkovi CSc. výkonnému manažérovi tohto programu z Úradu vlády SR, splnomocnencovi vlády SR pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny Ing. Martinovi Kováčovi, Mgr. Helene Polákovej, vedúcej sekretariátu splnomocnenca vlády SR a tímu pracovníkov za ústretovosť, rýchle a promptné manažovanie projektu.

Čítajte viac: http://plestinska.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=283874&bk=76006#ixzz1h6UhrPvJ

http://plestinska.blog.sme.sk