05.03.2012

Národná vodná konferencia o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente povodí