07.03.2012

Medzinárodná cena pre Michala Kravčíka

Michalovi Kravčíkovi, výkonnému manažérovi vládneho programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny, odovzdajú v utorok 6. marca 2012 v talianskom Trevise Medzinárodnú cenu vodnej civilizácie Renza Frazina. Každoročne ju udeľuje  Vedecká rada Medzinárodného centra pre vodné civilizácie so sídlom v Benátkach za občiansku angažovanosť  pri presadzovaní myšlienok Novej vodnej civilizácie. Cenu Michalovi Kravčíkovi udelili za jeho 20-ročnú snahu pri presadzovaní rozvíjania konceptu Novej vodnej paradigmy a Novej vodnej kultúry na Slovensku i vo svete. Riaditeľ Medzinárodného centra pre vodné civilizácie Eriberto Eulisse v odôvodnení udelenia ceny uviedol: „Rozvinutý svet degradoval vodu na obyčajný tovar. Stalo sa tak vďaka technokratickej paradigme, ktorá trvalo ignoruje vodné ekosystémy a presadzuje názor, že voda i príroda nie sú nič viac, než len „zdrojmi“ pre naše potreby. Voda je však historicky existenčnou otázkou civilizácie. Potreba transformovať súčasnú stupnicu hodnôt a vytvoriť nový systém etických a kultúrnych referencií pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine, je veľmi urgentná. Musíme vytvoriť základy pre novú vodnú civilizáciu, ktorá bude vo vedomí človeka rozvíjať intímny vzťah k vode. Snaží sa o to aj Michal Kravčík, laureát Medzinárodnej ceny vodnej civilizácie za rok 2012. Pre Medzinárodné centrum vodných civilizácií je cťou udeliť Cenu Renza Frazina v roku 2012 Slovákovi Michalovi Kravčíkovi, ktorý ponúka inšpiratívne riešenia aj pre Taliansko“.

            Pri príležitosti odovzdania Ceny Renza Frazina, ktoré sa uskutoční na pôde Fondazione Benetton Studi Ricerche v Trevise (www.fbsr.it), vystúpi Michal Kravčík s prednáškou o vodnom posolstve, ktoré je súčasťou Novej vodnej paradigmy (www.vodnaparadigma.sk) a Košického občianskeho protokolu pre vodu, vegetáciu i klimatickú zmenu (www.ourclimate.eu). Obe tieto Kravčíkove štúdie sú základom pre aktuálny Vládny program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny (www.krajina.gov.sk). Po prednáške M.Kravčíka bude nasledovať panelová diskusia za účasti Carla Giupponiho (Univerzita Ca 'Foscari, Benátky) a Maurizia Siligardiho (Oblastná agentúra pre ochranu životného prostredia, autonómna provincia Trento).

            Medzinárodnú cenu vodnej civilizácie udeľuje Medzinárodné centrum pre vodné civilizácie (www.civiltacqua.org)  na počesť svojho zakladateľa Renza Franzina (1949-2005).  Franzin skúmal vzťah človeka a vody v historickom kontexte. Bol neúnavným propagátorom vody ako ekológ, novinár, spisovateľ i básnik. Svoje najdôležitejšie poznatky zhrnul v knihe „Dych vody“ („Breath of Water“). Laureáta vyberá Vedecká rada Medzinárodnej ceny vodnej civilizácie Renza Frazina. V súčasnosti ju tvoria: Nadia Breda - antropologička, profesorka na univerzite vo Florencii; Salvatore Ciriacono - historik, profesor na univerzite v Padove; Pippo Gianoni - ekológ, profesor na univerzite v Benátkach a Locarne (Švajčiarsko); Pier Francesco Ghetti - ekológ, dekan univerzity v Benátkach; Francesco Vallerani - geograf, profesor na univerzite v Benátkach; Michela Zucca - antropologička, profesorka na univerzite v Miláne.

Doterajšími laureátmi Medzinárodnej ceny vodnej civilizácie Renza Frazina sú:

2007 - spisovateľ Mohammed El-Faiz, Saudská Arábia

2008 - filmár Alberto Fasulo, Taliansko

2009 - mesto i provincia Benátky, Taliansko

2010 - obec Onsemere, Švajčiarsko

2011 - profesor Luigi D'Alpaos (Univerzita v Padove), Taliansko


- - - -

Michal Kravčík (3.2.1956) - slovenský hydrológ a ekológ.

Po absolvovaní Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Stavebná fakulta, Odbor vodné hospodárstvo) pôsobil v rokoch 1980 - 1989 postupne v Inžinierskych stavbách Košice, v Ústave hydrológie a hydrauliky a v Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied a vo Vodohospodárskom projektovom ústave. V roku 1991 založil mimovládnu organizáciu Ľudia a voda a začal pôsobiť v občianskom sektore. Vypracoval “Modrú alternatívu” ako model obnovenia integrovanej vody vo vodných tokoch pre ľudí, prírodu, biodiverzitu a environmentálnu bezpečnosť. Ponúkol ju ako alternatívu k nákladným a environmentálne spochybňovaným technokratickým riešeniam. Okrem iného sa tak zaslúžil o zastavenie sporného vodného projektu - priehrady na Tichom Potoku. Tieto i ďalšie jeho aktivity ocenili v roku 1999 Goldmanovou enviromentálnou cenou (www.goldmanprize.org), ktorá sa od roku 1989 udeľuje najvýraznejším predstaviteľom ochrany prírody a považuje sa za synonymum pre Nobelovu cenu v oblasti životného prostredia.

V ďalších rokoch Kravčík vypracoval alternatívnu vodohospodársku koncepciu „Voda pre tretie tisícročie“, Novú vodnú paradigmu a Košický občiansky protokol pre vodu, vegetáciu i klimatickú zmenu. Aj keď sú jeho názory často konfrontované s námietkami z domácich odborných kruhov, v roku 2009 mu Hospodársky klub udelil svoju výročnú cenu Zlatý Biatec.

Popri spomínanej Goldmanovej cene z roku 1999 získala MVO Ľudia a voda v roku 1998 európsko-americkú Cenu za budovanie občianskej spoločnosti a demokracie, ktorú pri príležitosti 50. výročia Marshallovho plánu odovzdali v Londýne Michalovi Kravčíkovi vtedajší americký prezident Bill Clinton a britský premiér Tony Blair. Kravčík v roku 2010 získal Cenu ministra životného prostredia Českej republiky a v novembri 2011 si v rakúskom Welse prevzal ocenenie Energy Globe Award za projekt Košický občiansky protokol pre vodu, vegetáciu a klimatickú zmenu.