PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Národný program Phare


V snahe podporiť zmeny prebiehajúce v krajinách strednej a východnej Európy, vytvorila Európska únia fond PHARE. Program PHARE sa stal najväčším programom pomoci v strednej Európe, ktorý poskytuje odbornú expertízu a investičnú podporu.

Európska komisia zamerala program PHARE na prípravu kandidátskych krajín v strednej Európe na členstvo v únii, a to poskytovaním pomoci na dve najdôležitejšie priority pri prijímaní acquis communautaire (pravidiel únie, ktorých dodržiavanie je záväzné pre každý členský štát): na budovanie inštitúcií a na podporu investícií.

Programovanie projektov PHARE bolo ukončené v roku 2003. Realizácia jednotlivých projektov bude prebiehať do roku 2006.


© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom