Správa zariadení Úradu vlády SR


Z rozhodnutia vedúceho Úradu vlády SR bola k 1. 7. 2011 zrušená Správa zariadení ÚV SR.

Všetky práva a povinnosti prechádzajú na  zriaďovateľa  - Úrad vlády SR.

Správa zariadení je štátna rozpočtová organizácia, zriadená Úradom vlády Slovenskej republiky na zabezpečovanie technických služieb pre potreby Úradu vlády SR.


Jej história sa datuje od roku 1970, kedy začala zabezpečovať činnosť účelového zariadenia v Starom Smokovci. Odvtedy sa jej pôsobnosť postupne rozšírila o ďalšie účelové a rekreačné zariadenia situované po celom území Slovenskej republiky a správu majetku Úradu vlády SR v jeho sídle na Námestí Slobody 1 v Bratislave.

V súčasnosti zabezpečuje predovšetkým:

  • obstarávanie, technické zhodnotenie, údržbu a správu budov
  • správu, prevádzku a údržbu účelových zariadení a rekreačných zariadení
  • obstarávanie a správu majetku
  • ubytovacie služby, stravovacie služby (vrátane občerstvenia), doplnkové služby a dopravné služby (aj pre potreby Kancelárie prezidenta, Kancelárie NR SR, vlády SR, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a pri potrebách štátnej reprezentácie)
  • rekreačné služby
  • ďalšie úlohy určené opatreniami Úradu vlády SR

 Žiadosti o informácie zasielajte na adresu: info@spravazariadeni.gov.sk