Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Za služby MV SR na slovensko.sk zaplatíte už aj kartou

31.01.2018

Poplatok za vybrané služby štátu na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk zaplatíte už aj kartou. V pilotnej prevádzke zatiaľ môžete zaplatiť kartou v reálnom čase za 25 služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Teraz zaplatíte za vybrané služby štátu omnoho rýchlejšie. Dodnes ste tak mohli
spraviť prevodom na účet alebo pomocou QR kódu, teda „Pay by square“. To sa však mení a pribúda najpopulárnejší spôsob platby, platba kartou, ktorá sa overí v reálnom čase. Užívatelia teda už nebudú musieť čakať desiatky hodín na overenie platby, ale ihneď po úhrade dostanú do svojej elektronickej schránky potvrdenie o zaplatení poplatku.

„Týmto postupne plníme ďalší sľub občanom. Platba kartou je dnes v online svete štandardom a som rád, že konečne začína fungovať aj na portáli Slovensko.sk. Verím, že počet služieb, za ktoré sa týmto spôsobom dá platiť, bude narastať, a zároveň sa s tým bude skracovať čas potrebný na generovanie platobného príkazu tak, aby platba prebehla online bez zdržania,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Ako systém platby kartou na slovensko.sk funguje? V skratke, vyplníte elektronický formulár spoplatnenej služby. Po spracovaní podania vám do elektronickej schránky príde príkaz na úhradu s variabilným symbolom platby. Po otvorení správy kliknete na tlačidlo zaplatiť, čím budete presmerovaní do Virtuálneho kiosku (aplikácia Slovenskej pošty) a tu už postupujete ako pri klasickom nákupe cez internet – zadaním mena držiteľa karty, čísla karty. Na konci nezabudnite stlačiť tlačidlo, ktoré vás vráti do vašej elektronickej schránky, do ktorej vám bude doručená Informácia o úhrade.
„Som rád, že po niekoľkomesačnom vývoji, testovaní a nasadzovaní môžu používatelia elektronických schránok využiť aj lepší a modernejší spôsob platby za elektronické služby,“komentuje užívateľsky atraktívnu funkcionalitu Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.

Pilotným partnerom pre platbu kartou je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré aktuálne ponúka 25 platených, občanmi často využívaných služieb.
Proces platby kartou je intuitívny, tak aby ho zvládli aj počítačovo menej zdatní používatelia. Ak by občania potrebovali pomoc, môžu si pozrieť videonávody na slovensko.sk, alebo sa obrátiť na operátorov Ústredného kontaktného centra slovensko.sk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 počas pracovných dní od 8.00 do 18:00 a v stredy až do 21:00.

Zoznam elektronických služieb s možnosťou online platby:

1.   Získanie potvrdenia o trvalom pobyte
2.   Získanie potvrdenia o ohlásení "trvalého" pobytu v zahraničí
3.   Získanie potvrdenia o prechodnom pobyte
4.   Získanie potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí
5.   Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom
6.   Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu
7.   Vyhotovenie potvrdenia o údajoch zapísaných v matričnej knihe
8.   Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom
9.   Žiadosť o zmenu údajov po prisťahovaní držiteľa z iného okresu
10. Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom vozidla (za klasickú, voliteľnú alebo
      plastovú)
11. Žiadosť o odhlásenie vozidla do cudziny
12. Žiadosť o výmenu tabuľky s evidenčným číslom za duplikát (z dôvodu straty,
      odcudzenia alebo poškodenia)
13. Žiadosť o objednanie tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicyklov
14. Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení
15. Žiadosť o výmenu osvedčenia, osvedčení o evidencii vozidla
16. Žiadosť o zrušenie prevodu držby vozidla na inú osobu
17. Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla
18. Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla
19. Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho
       vlastníctva 
20.  Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie
21.  Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla
22.  Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla
23.  Žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
24.  Podanie žiadosti o nahliadnutie do matriky
25.  Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie
 
Návod na platbu kartou v e-schránkach nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=JFv29Vj1wcY
 
Viac informácií:
sekcia komunikácie NASES
E-mail: press@nases.gov.sk
            
 

 

23187