Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Zabezpečenie akcie s názvom RoadTrip SK 2021 - ZAKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 21.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 27.09.2021 do 15:00 hod.
Lehota na predkladanie ponúk upravená korigendom na 30.09.2021 do 15:00 hod.