Zabezpečenie prezentačných služieb za účelom medializácie OPIS dňa 3.10.2013 v rámci podujatia IT SUMMIT
Dátum zverejnenia: 27.06.2013