Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 16.01.2018