Zákazky podľa § 9 ods.9

ZRUŠENÉ - Ušitie a dodanie jednotného pracovného oblečenia podľa funkcie pre zamestnancov
Dátum zverejnenia: 19.04.2016

ZRUŠENÉ - Oprava poškodenej fasády na ÚZ Hotel Bôrik
Dátum zverejnenia: 15.04.2016

Ušitie a dodanie jednotného pracovného oblečenia podľa funkcie pre zamestnancov
Dátum zverejnenia: 11.04.2016

Nákup konferenčných stolov atypických rozmerov
Dátum zverejnenia: 09.12.2015

Marketingový prieskum trhu na konci programového obdobia 2007-2013 zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti na Slovensku
Dátum zverejnenia: 28.10.2015

Servisné práce a náhradné diely do tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení
Dátum zverejnenia: 22.09.2015

Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania
Dátum zverejnenia: 25.08.2015

Geofyzikálne meranie v záhrade Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 02.06.2015

Darčekové výrobky zo skla – fúkané sklo
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Drevené kazety
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Krištáľ
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Kravaty
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Organizačné a technické zabezpečenie interaktívneho programu „Deti a Európa“ alebo ako „Eurofondy pomáhajú našej krajine
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Dodávka kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Dodávka a montáž podlahovej krytiny v objekte ÚV SR
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Výber čistiacich služieb práčovní pre Účelové zariadenia Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 27.02.2015

Dodávanie tlače a prístupu k médiám pre potreby ÚV SR
Dátum zverejnenia: 26.02.2015

Montáž strešných konštrukcií a s tým súvisiace práce a pokrývačské práce
Dátum zverejnenia: 19.02.2015

Pracovná a zdravotná služba
Dátum zverejnenia: 18.02.2015

Zabezpečenie bezpečnosti dát v oblasti správy systémov a súvisiacich služieb počítačovej podpory vrátane systémového poradenstva IT štruktúry ÚV SR
Dátum zverejnenia: 05.02.2015

13506