Základná informácia o implementácii modelu CAF na Úrade vlády SR

Úrad vlády SR implementuje model CAF od roku 2019 v rámci projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Za implementáciu modelu CAF v rokoch 2019 a 2020 získal Úrad vlády SR titul Efektívny používateľ modelu CAF, čím preukázal plnenie náročných európskych kritérií kladených na organizácie verejnej správy, ktoré implementujú model CAF. Vrcholové vedenie Úradu vlády SR vyjadruje projektu silnú podporu a v tomto úsilí sa rozhodlo ďalej pokračovať a titul obhájiť.

Pri implementácii modelu CAF sa bude postupovať v súlade s harmonogramom a postupmi implementácie modelu CAF v Úrade vlády SR, pričom obhajoba titulu Efektívny používateľ modelu CAF je naplánovaná na mesiac apríl v roku 2023.
 
Cieľom implementácie modelu CAF v Úrade vlády SR je pokračovať v internom zlepšovaní a zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý je spôsobilý zvyšovať kvalitu a efektívnosť procesov vo všetkých oblastiach pôsobnosti.

29325