Základné kontakty

Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Adresa ÚV SR:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
 813 70 Bratislava

Spojovateľ/ka

Telefón:  02 / 209 25 370
premier@vlada.gov.sk

Podateľna

Podateľňa ÚV SR na Nám. Slobody 1 bude dňa 8.12.2023 otvorená do 12,30 hod.
Upozornenie
Od 1.10.2021 je podateľňa Úradu vlády SR pre verejnosť (fyzické osoby) v spoločných priestoroch s podateľňou Kancelárie prezidenta SR na Štefánikovej ulici č. 2.

Podateľňa v priestoroch Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, je naďalej k dispozícii v uvedených úradných hodinách pre verejnú a štátnu správu, právnické osoby, dodávateľské spoločnosti, zmluvných partnerov, kuriérske spoločnosti.
 

Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 15:00
Obedňajšia prestávka: 11:45 - 12:15

Telefón:  02 / 209 25 401, 02 / 209 25 177, 02 / 209 25 227
Fax: 02 / 524 97 595
e-mail: podatelna@vlada.gov.sk


Oznam Kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky
V súvislosti so žiadosťami o sprístupnenie informácií adresovanými predsedovi vlády SR v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov si žiadateľov dovoľujeme informovať, že predseda vlády SR nie je osobou povinnou poskytovať informácie v zmysle cit. zákona.
Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že žiadosti o sprístupnenie informácií je potrebné zasielať Úradu vlády SR, ktorý je osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa zákona o slobode informácií, na e-mailovú adresu: uvsrinfo@vlada.gov.sk alebo poštou na adresu Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

 

Kontakt pre médiá

telefón: +421 2 209 25 336
e-mail: tlacovyodbor@vlada.gov.sk; press@government.gov.sk


Správca web stránok

e-mail webmaster@vlada.gov.skZväčšiť mapu
6

Dátum poslednej aktualizácie: 08.09.2023