Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Zamestnanci v štátnej a verejnej službe si polepšia, dostanú jednorazovú odmenu a platené voľno navyše

10.12.2020

Dnes sa na Úrade vlády SR uskutočnilo 4. kolo kolektívneho vyjednávania ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní  postupujú  podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme na rok 2021 a Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021.

Splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov štátu, Združenia miest a obcí Slovenska a samosprávnych krajov ako aj splnomocnení zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR za zamestnancov  dospeli k dohode.

Vedúci ÚV SR Július Jakab: „Tarifné platy pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej službe  sa v roku 2021 vo forme valorizácie síce zvyšovať nebudú, avšak ako kompenzácia bola z iniciatívy predsedu vlády SR Igora Matoviča  schválená jednorazová odmena.“ Tá bude  zamestnancom vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021 vo výške 100 eur, ako aj jeden deň plateného služobného, resp. pracovného voľna navyše v prvom polroku 2021.

„Ďalším vyrokovaným benefitom je jedno odstupné  nad rámec príslušných zákonov oproti minulým rokom,“ dodal Jakab s tým, že služobný, resp. pracovný čas, odchodné či dovolenka ostávajú na úrovni roku 2020. Zároveň sa poďakoval všetkým zúčastneným stranám za konštruktívne rokovania, ktoré sa viedli v duchu vzájomnej úcty a dospelo sa na nich  k vzájomnej dohode.

Viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová skonštatovala:  „Kolektívne vyjednávanie bolo náročné aj z dôvodu aktuálnej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu a z nej vyplývajúcej  sociálnej a ekonomickej situácie v SR. Z tohto dôvodu sa vyjednávanie viedlo až do poslednej možnej chvíle.“


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk


28202