Zástupcovia dvoch národnostných menšín budú voliť náhradníkov členov Výboru

14.09.2015

V stredu, 16. septembra 2015 sa od 8.00 hodiny v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnia voľby náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a entické skupiny za rómsku národnostnú menšinu a židovskú národnostnú menšinu.
 
Kandidáti boli navrhnutí organizáciami, ktoré sa  preukázateľne  angažujú v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín. Voliť náhradníkov výboru budú zástupcovia organizácií, ktoré sa registrovali na volebné zhromaždenie.  Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním osobitne pre každú národnostnú menšinu. Termín zasielania registračných a kandidátnych listín bol 9. september 2015. Na priebeh volebného zhromaždenia bude dozerať volebná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie verejného  ochrancu  práv, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a  Úradu vlády SR.  Z priebehu volebného zhromaždenia bude  spísaná notárska zápisnica s výsledkami volieb. 
 
O výsledku volieb budeme verejnosť informovať po ich ukončení.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
 
18789