Zástupcovia nórskych partnerov a Úradu vlády SR navštívia projekty z programu Domáce a rodovo podmienené násilie

15.06.2015

Pomoc  ženám a ich deťom, ktoré, žiaľ, okúsili krutosť domáceho násilia, ponúka prebiehajúci program Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je financovaný z Nórskych grantov sumou  takmer  10 mil. eur a zo štátneho rozpočtu SR sumou 1 489 412 eur  a ktorého správcom je Úrad vlády SR.  Táto pomoc sa realizuje po celom Slovensku a je všestranná – od podpory či vybudovania poradenských centier pre ženy,  cez regionálne intervenčné tímy, až po zriadenie bezpečných ženských domov.  Prebiehajúce, ale aj nové projekty navštívia od utorka, 16.júna 2015 až do piatku, 19.júna 2015 zástupcovia nórskych partnerských organizácií, úradu vlády a nórskej ambasády v Slovenskej republike.
 
Program návštevy:
 
Utorok:
16/6/2015 08:15 – Pomoc rodine Michalovce
16/6/2015 13:00 – Kotva Trebišov
 
Streda:
17/6/2015 09:00 – Fenestra Košice
17/6/2015 14:20 – Záujmové združenie žien MyMamy
 
Štvrtok:
18/6/2015 09:00 – OZ Hana Spišská Nová ves
 
Piatok:
19/6/2015 07:30 – Centrum Slniečko, n.o.
 
19/6/2015 10:00 -  Tlačový brífing spojený  s odovzdávaním  Z B I E R K Y úradu vlády a veľvyslanectva v sídle Centra Slniečko, n.o., Farská 4 , 949 01 Nitra
 
Z B I E R K U pre klientky bezpečných ženských domov v Prešove a Nitre zorganizoval Úrad vlády SR z iniciatívy vedúceho úradu vlády  v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v SR. V piatok 19.júna 2015 o 10:00 si ju  prevezmú v priestoroch sídla Centra Slniečko, n.o. zástupkyne organizácií Centrum Slniečko a MyMamy.  Zbierka obsahuje šatstvo, školské potreby, knihy, ale aj nábytok,  kuchynské potreby a pod.  Na zbierku prispeli zamestnanci úradu vlády, nórskeho veľvyslanectva, ako aj iných veľvyslanectiev na Slovensku.

Kontakt pre médiá:  Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; 0915 984 227.
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR
 
 
 
Informácie o podporených projektoch:
Košický samosprávny kraj, Pomoc rodine Michalovce, Kotva Trebišov, Fenestra Košice a OZ Hana Spišská Nová Ves – ide o naštartovanie projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji. Po podpise zmluvy bude projekt podporený predbežne sumou 295 804 €. Jeho cieľom je zvýšiť  dostupnosť a  zlepšiť kvalitu špecifických služieb pre ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie a ich deti v Košickom samosprávnom kraji. Posilnenie kapacít kancelárie prvého kontaktu KSK a existujúcich organizácii prispeje k zvýšeniu dostupnosti a zlepšeniu kvality poskytovaných služieb, ako aj k rozšíreniu druhov poskytovaných služieb - sociálne, psychologické, právne, ekonomické poradenstvo, právna pomoc, pomoc pre deti, podporné skupiny, kultúrno-výchovná činnosť pre deti v zariadení núdzového bývania a pod.) a foriem poradenstva (telefonické, mailové, osobné, sprevádzanie a pod.).  Partner projektu  OZ HANA bude v rámci projektu realizovať v spolupráci s Divadlom na opätkoch divadelné predstavenia pre deti MŠ, základných, stredných aj vysokých škôl, spojené s diskusiou o násilí v partnerských vzťahoch.
 
Záujmové združenie žien MyMamy v Prešove  ako jediná organizácia uplatňujúca minimálne štandardy Rady Európy v Prešovskom kraji už poskytuje služby v poradenskom centre a buduje bezpečný ženský dom pre ženy  obete násilia a ich deti z finančnej podpory Nórskych fondov.
Nový projekt nesie názov: Slovensko bez násilia páchaného na ženách. Predbežne schválený projektový grant je vo výške 417 668 € a celkové oprávnené výdavky sú vo výške 464 076 €. Žiadateľ a partner spolufinancujú projekt vo výške 46 408 €.
 
Okrem nadobúdania nových poznatkov a podpore vzdelávania najmä v oblasti práce s deťmi a riešenia problematiky následkov násilia, ktoré zažili vo vzťahu ich rodičov, riešenia dlhodobej traumy žien zažívajúcich násilie po ukončení násilného vzťahu, zdieľania know-how s organizáciou Centrum Slniečko z Nitry, je hlavným cieľom projektu udržateľnosť poradenských a konzultačných služieb pre  klientelu a  rozsiahla spoločná PR kampaň (v podobe autorských divadelných predstavení, workshopov, happeningov a pod.) realizovaná v spolupráci s partnerom Prešovská rozvojová agentúra na západnom, strednom a východnom Slovensku v Nitre, Prešove a Liptovskom Mikuláši.  PR kampaň je potrebná  aj preto, lebo počas budovania bezpečných ženských domov v Prešove a Nitre sa vyskytli hlasy vyjadrujúce nepochopenie témy rodovo podmieneného násilia zo strany niektorých obyvateľov.
Centrum Slniečko, n.o.: nezisková organizácia vznikla  v roku 2000 a jej poslaním je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd. Aktuálne prebiehajú posledné úkony v novom bezpečnom ženskom dome, ktorý bol vybudovaný z projektového grantu vo výške 331 298 €  a ktorý už čoskoro bude slúžiť obetiam domáceho násilia.

18030