Zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny budú voliť náhradníka členov výboru

27.01.2016

Vo štvrtok 28. januára 2016 sa od 8.00 hodiny v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnia voľby náhradníka členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rusínsku národnostnú menšinu.Kandidátov navrhujú organizácie, ktoré sa preukázateľne angažujú v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín. Termín zasielania registračných a kandidátnych listín bol 22. január 2016. Voliť náhradníka výboru budú zástupcovia organizácií, ktoré sa registrovali na volebné zhromaždenie.
 
Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Na priebeh volebného zhromaždenia bude za prítomnosti notára dozerať volebná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie verejného  ochrancu  práv, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a  Úradu vlády SR za prítomnosti notára. Z priebehu volebného zhromaždenia bude spísaná notárska zápisnica s výsledkami volieb. Po ich ukončení bude verejnosť o výsledku volieb informovaná prostredníctvom webového sídla www.narodnostnemensiny.gov.sk.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
19943