Záujemcovia o post predsedu protikorupčného úradu majú na zaslanie prihlášky ešte 1 deň

23.09.2019

Zajtra, v utorok 24. septembra 2019, sa o 14.tej hodine končí lehota na prijímanie prihlášok na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Výzvu Úrad vlády SR zverejnil dňa 10. júla 2019 na svojom sídle a v dennej tlači, verejnosť bola viacnásobne informovaná aj prostredníctvom vysielania RTVS.
 
Prihlášky je teda možné doručiť poštou na adresu Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava alebo elektronicky na adresu: komisia@vlada.gov.sk so zaručeným elektronickým podpisom.
 
Výber záujemcov sa uskutoční prostredníctvom verejného vypočutia komisiou, ktorá bude posudzovať   najmä odborné a osobnostné predpoklady záujemcu, komplexnosť a vecnosť koncepcie rozvoja, fungovania a riadenia úradu a doterajšie pôsobenie záujemcu v osobnom, verejnom a profesijnom živote. Verejné vypočutie sa uskutoční v dňoch 23.-24. októbra 2019 v ÚZ Hotel Bôrik v Bratislave. O jeho podrobnostiach bude Úrad vlády SR verejnosť a médiá informovať.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
26977