Záujemcovia o post predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa môžu hlásiť na úrade vlády

29.03.2019

Úrad vlády SR v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení vo štvrtok 28. marca  2019 vyhlásil a zverejnil na svojom webovom sídle https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-na-ochranu-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti/ Výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Medzi požiadavkami na záujemcu sú okrem štruktúrovaného životopisu či motivačného listu a rôznych čestných prehlásení aj najmenej 2 písomné referencie od spolupracovníkov záujemcu alebo od osobností spoločenského života ako aj predloženie koncepcie rozvoja, fungovania a riadenia úradu v rozsahu do 5 strán.
 
Uchádzač musí splniť tiež odborné a osobnostné predpoklady. Komisia, ktorej zloženie je zverejnené na: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/ochrana-oznamovatelov/ , bude posudzovať aj doterajšie pôsobenie záujemcu v osobnom, verejnom a profesijnom živote.
 
Lehota na predkladanie prihlášok je  7. máj 2019  - do 12:00 hodiny  -  s označením (v prípade e-mailu v predmete správy): „Návrh na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ – neotvárať.   Je možné využiť poštovú adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava alebo elektronickú:  komisia@vlada.gov.sk so zaručeným elektronickým podpisom.  
 
V  súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom znení  sa výber záujemcov uskutoční prostredníctvom verejného vypočutia komisiou.  O jeho presnom termíne budeme verejnosť informovať.
 
Úrad vlády SR – odbor prevencie korupcie
www.vlada.gov.sk
26436