17.01.2007

Záznam z 15. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR zo dňa 17. januára 2007

Zasadnutie otvoril a viedol predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky Robert Fico.
Zo zasadnutia boli ospravedlnení minister financií Slovenskej republiky Ján Počiatek, minister hospodárstva Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek, predseda Správy štátnych hmotných rezerv Marián Čakajda a predseda výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie Jozef Žufka.
Navrhovaný program rokovania bol schválený bez zmeny. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (ďalej len „BR SR“) rokovala s týmito závermi:1) Návrh na vyslanie chirurgického tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky do misie OSN UNIFIL na území Libanonu na dve rotačné obdobia po dobu 2,5 mesiaca na plnenie úloh v prospech personálu UNIFIL, miestneho obyvateľstva alebo ktorejkoľvek inej, aj nepriateľskej osoby (podľa Ženevských konvencií)
Minister obrany Slovenskej republiky uviedol predkladaný materiál, kde zdôraznil úlohu misie a informoval o podmienkach pôsobenia chirurgického tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci poľného zdravotníckeho zariadenia Belgického kráľovstva typu ROLE-2, ktoré boli zistené priamo v priestore nasadenia skupinou Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ozbrojených síl Slovenskej republiky) v dňoch 9. až 13. januára 2007.
V rámci rozpravy boli zdôraznené najmä aspekty súvisiace so zaistením bezpečnosti vysielaného chirurgického tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky v mieste jeho pôsobenia.
BR SR prijala uznesenie č. 127, ktorým súhlasila s materiálom Návrh na vyslanie chirurgického tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky do misie OSN UNIFIL na území Libanonu na dve rotačné obdobia po dobu 2,5 mesiaca na plnenie úloh v prospech personálu UNIFIL, miestneho obyvateľstva alebo ktorejkoľvek inej, aj nepriateľskej osoby (podľa Ženevských konvencií) a odporučila vláde Slovenskej republiky jeho schválenie.


2) Rôzne
a) predseda BR SR informoval o pripravovanej aktivite súvisiacej s pôsobením príslušníkov ozbrojených síl SR na území Afganistanu. Ďalej požiadal ministra obrany Slovenskej republiky o predloženie Informácie o postupe sťahovania príslušníkov ozbrojených síl SR z operácie Iracká sloboda, na najbližšie zasadnutie BR SR.
b) minister zahraničných vecí Slovenskej republiky informoval o pripravovanom neformálnom ministerskom zasadnutí členských štátov NATO a následne predstaviteľov Európskej únie k otázkam Afganistanu, kde plánuje svoju účasť.
c) minister obrany Slovenskej republiky spolu s náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky informovali o začatí sťahovania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky z operácie Iracká sloboda

Predseda BR SR poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

KBR SR