13.12.2011

Záznam zo 42. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR z 26. novembra 2011

Bezpečnostná rada rokovala pod vedením predsedníčky, za prítomnosti prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča a predsedu výboru NR SR pre zdravotníctvo pána Viliama Novotného.
Na zasadnutí sa Bezpečnostná rada zaoberala so situáciou v zdravotníctve s návrhom ministra zdravotníctva na jej riešenie, poprípade návrhom na vyhlásenie núdzového stavu v zdravotníctve.
Po rozprave k predloženému materiálu predsedníčka BR SR požiadala ministra zdravotníctva, aby doplnil materiál o závery BR SR a predložil ho na rokovanie vlády SR.

KBR