Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
01.07.2014

Záznam zo 67. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR per-rollam konaného dňa 25. júna 2014

Materiál bol predložený na základe plánu práce Bezpečnostnej rady SR a podľa rozhodnutia jej predsedu v súlade s čl. 5 ods. 10 Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady SR prerokovaný formou per rollam.
Kancelária Bezpečnostnej rady SR distribuovala dňa 25. júna 2014 pred zasadnutím vlády SR uznesenie k predkladanému materiálu členom Bezpečnostnej rady SR:
Robert FICO, predseda BR SR
Robert KALIŇÁK, podpredseda BR SR
Martin GLVÁČ, člen BR SR
Peter KAŽIMÍR, člen BR SR
Tomáš BOREC, člen BR SR
Ján POČIATEK, člen BR SR
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Miroslav Lajčák, minister hospodárstva SR pán Tomáš Malatinský a ministerka zdravotníctva SR pani Zuzana Zvolenská neboli prítomní na rokovaní Bezpečnostnej rady SR.
Všetci prítomní členovia Bezpečnostnej rady SR mali súhlasné stanoviská bez pripomienok a predložené uznesenie k materiálu „Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2014“ považuje za schválené.
Schválené uznesenie (č. 385) je prílohou záznamu.

Kancelária BR SR