Zbor poradcov predsedu vlády SR

Predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR
Ľubomír Ščasný

Tajomníčka Zboru poradcov predsedu vlády SR
Veronika Tóthová

Poradca predsedu vlády pre digitalizáciu
Ján Bučkuliak

Poradkyňa predsedu vlády pre záležitosti EÚ
Ľubica Karvašová

Poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Plán obnovy
Lívia Vašáková

Poradca predsedu vlády pre investície
Peter Majtán

8561

Dátum poslednej aktualizácie: 23.11.2021