Zbor poradcov predsedu vlády SR

 • Elena Kohútiková
  predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády
   
 • Ivan Golian
  zástupca predsedníčky Zboru poradcov predsedu vlády a poradca predsedu vlády pre digitalizáciu 
   
 • Jarmila Tomašovičová
  tajomníčka Zboru poradcov predsedu vlády SR
   
 • Ján Bučkuliak
  poradca predsedu vlády pre informatizáciu verejnej správy
   
 • Ján Buc
  poradca predsedu vlády pre marginalizované rómske komunity
   
 • Alexander Duleba
  poradca predsedu vlády pre Ukrajinu
   
 • Iveta Galbavá
  poradkyňa predsedu vlády v oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
   
 • Renáta Hall
  poradkyňa predsedu vlády v oblasti vysokého školstva
   
 • Helena Hlubocká
  poradkyňa predsedu vlády v oblasti zdravotníctva
   
 • Rastislav Jílek
  poradca predsedu vlády v oblasti regionálneho rozvoja
   
 • Ľubica Karvašová
  poradkyňa predsedu vlády pre záležitosti EÚ
   
 • Daniel Klimovský
  poradca predsedu vlády v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja
   
 • Robert Krause
  poradca predsedu vlády pre psychosociálne a neurobehaviorálne témy
   
 • Martin Oravec
  poradca predsedu vlády pre energetickú transformáciu
   
 • Ľubomír Ščasný
  poradca predsedu vlády pre strategické záležitosti
   
 • Andrej Svorenčík
  poradca predsedu vlády v oblasti pôdohospodárstva, kultúry a ekonomických záležitostí
   
 • Marcela Tittlová
  poradkyňa predsedu vládyv oblasti aproximácie práva
   
 • Lívia Vašáková
  poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Plán obnovy
   
 • Michal Weinciller
  poradca predsedu vlády pre  zdravotníctvo
   
 • Miroslav Wlachovský
  poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku
 •  
 • Michal Kravčík
  poradca predsedu vlády pre riešenia vody, sucha a klimatických zmien
   
 • Eduard Buraš
  poradca predsedu vlády pre cezhraničnú spoluprácu
8561

Dátum poslednej aktualizácie: 23.09.2022