Zbor poradcov predsedu vlády SR

 • Kohútiková Elena
  predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády
   
 • Golian Ivan
  zástupca predsedníčky Zboru poradcov predsedu vlády a poradca predsedu vlády pre digitalizáciu  
   
 • Tomašovičová Jarmila
  tajomníčka Zboru poradcov predsedu vlády SR


   
 • Arbe Samuel
  poradca predsedu vlády pre Európske štrukturálne a investičné fondy
   
 • Buc Ján
  poradca predsedu vlády pre marginalizované rómske komunity
   
 • Bučkuliak Ján
  poradca predsedu vlády pre informatizáciu verejnej správy
   
 • Buraš Eduard
  poradca predsedu vlády pre cezhraničnú spoluprácu
   
 • Denci Miroslav
  poradca predsedu vlády pre obnovu Ukrajiny
   
 • Duleba Alexander
  poradca predsedu vlády pre Ukrajinu
   
 • Frank Karol
  poradca predsedu vlády pre štrukturálne politiky
   
 • Galbavá Iveta
  poradkyňa predsedu vlády v oblasti politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
   
 • Hlubocká Helena
  poradkyňa predsedu vlády v oblasti zdravotníctva
   
 • Holúbková Soňa
  poradkyňa predsedu vlády v sociálnej oblasti
   
 • Horváthová Michaela
  poradkyňa predsedu vlády pre oblasť základného a stredného školstva
   
 • Jílek Rastislav
  poradca predsedu vlády v oblasti regionálneho rozvoja
   
 • Karvašová Ľubica
  poradkyňa predsedu vlády pre záležitosti EÚ
   
 • Klimovský Daniel
  poradca predsedu vlády v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja
   
 • Krause Robert
  poradca predsedu vlády pre psychosociálne a neurobehaviorálne témy
   
 • Kravčík Michal
  poradca predsedu vlády pre riešenia vody, sucha a klimatických zmien
   
 • Oravec Martin
  poradca predsedu vlády pre energetickú transformáciu
   
 • Piovarči Andrej
  poradca predsedu vlády v oblasti vysokého školstva
   
 • Polačko Martin
  koordinátor predsedu vlády pre Ukrajinu
   
 • Svorenčík Andrej
  poradca predsedu vlády v oblasti pôdohospodárstva, kultúry a ekonomických záležitostí
   
 • Ščasný Ľubomír
  poradca predsedu vlády pre strategické záležitosti
   
 • Tittlová Marcela
  poradkyňa predsedu vládyv oblasti aproximácie práva
   
 • Vašáková Lívia
  poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Plán obnovy
   
 • Wlachovský Miroslav
  poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku
8561

Dátum poslednej aktualizácie: 01.02.2023