Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie
Dátum zverejnenia: 02.09.2013