Zorganizovanie a zabezpečenie školenia „Implementácia ŠF v PO 2007-2013 VIII
Dátum zverejnenia: 26.05.2014