Zorganizovanie a zabezpečenie VIII. zasadnutia Národného monitorovacieho výboru pre NSRR a Výročného stretnutia „Annual Meeting“ za rok 2014
Dátum zverejnenia: 10.11.2014