Zoznam kandidátov a informácia o vymenovaní za člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva predsedom vlády Slovenskej republiky

K 15. aprílu 2019 boli na Úrad vlády Slovenskej republiky doručené nasledovné návrhy na člena správnej rady:
  • Združenie na ochranu práv spotrebiteľov OMBUDSPOT  - pán Roman Jurík
  • Občianske združenie „Je nás milión“ - pán Vladimír Dadej
  • Občianske združenie - Inštitút pre právne otázky - pán Kristian Hodossy
V súlade s § 3a písm. h) zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva  predseda vlády Slovenskej republiky vymenoval dňom 30. apríla 2019 za člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva pána Kristiana Hoddossyho.
26535

Dátum poslednej aktualizácie: 02.05.2019