Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Zručnosť klientov domovov sociálnych služieb z východného Slovenska odhalí zajtrajší Dobrý trh v Bratislave

14.09.2015

Fotografie na plátne, hodvábne, ručne maľované šatky a šály, tkané koberce, sviečky, vázičky, prestieranie – to všetko dokážu vyrobiť šikovné ruky klientov Domu sv.Anny v Starej Ľubovni a zariadenia DOMKO v Košiciach v chránenej dielni alebo počas terapií.  O tom, aké majú šikovné ruky či fantáziu sa presvedčia návštevníci zajtrajšieho Dobrého trhu, ktorý sa uskutoční od 10.00 hodiny na Panenskej ulici v Bratislave.
 
Obidvom zariadeniam sa podarilo aj vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, skvalitniť poskytované sociálne služby, znásobiť  ich ponuku,  zriadiť poradenské a odborné služby aj v teréne,  zrekonštruovať a rozšíriť svoje priestory, vytvoriť bezbariérový prístup a pohyb v budovách, ako aj zaviesť moderné metódy fyzickej či duševnej práce s často ťažko zdravotne a mentálne postihnutými klientmi. Realizátormi obidvoch projektov, ktoré Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika podporili spolu sumou cca 2 400 000 eur, sú Gréckokatolícka charita Prešov a Košický samosprávny kraj.
 
Na zajtrajšom podujatí sa zúčastní aj J.E.Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR, Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov, zástupcovia Domu sv.Anny a DOMKA, ako aj ďalší hostia.
 
Súčasťou Dobrého trhu bude množstvo sprievodných podujatí: koncertov, výstav, nebude chýbať divadelné či žonglérske vystúpenie. Viac informácií o podujatí na: http://dobrytrh.sk/ .
 
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk;
 +421915 984 227
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
 
 
18786