> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012

Zsolt Simon


minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Rodinný stav: ženatý, 2 deti
Dátum narodenia: 26.8.1970
Miesto narodenia: Rimavská Sobota
Národnosť: maďarská
Trvalé bydlisko: Padarovce 81, 980 23 Teplý Vrch

Vzdelanie, dokončené štúdium:
1984 -1988 SpoŠ Rimavská Sobota
1988 -1993 Vysoká škola zemědelská v Brne - Fakulta prevádzkovo ekonomická

Predošlé zamestnania:
1993 - 1994 SHR na výmere 1 300 ha PP
1995 - zakladateľ, konateľ AGROTRADE spol. s r.o. (predmet činnosti: poľnohospodárska prvovýroba)
2000 – zakladateľ, konateľ AGS s.r.o.
2002 – 2006 Minister pôdohospodárstva SR
2006 – 2010 poslanec NR SR

Záľuby:
príroda, poľovníctvo