> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Zuzana Zvolenská


ministerka zdravotníctva SR od 4. apríla 2012 do 6. novembra 2014
od 4. apríla 2012 do 6. novembra 2014

Ministerstvo zdravotníctva
Dátum narodenia 27. január 1972
Miesto narodenia Bratislava
Vzdelanie Právnická fakulta Univerzity Komenského
   
Profesionálna prax:  
2011 poradkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
2010 členka predstavenstva poisťovne Dôvera
2008 generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva VšZP, a. s.
2006 predsedníčka predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne
2006 Spoločná zdravotná poisťovňa – námestníčka generálneho riaditeľa pre nákup zdravotnej starostlivosti, členka predstavenstva SZP
2002 Spoločná zdravotná poisťovňa – vedúca oddelenia zmluvných vzťahov
1995 Univerzálna banková poisťovňa
   
Jazyky anglický
  ruský