Podporené projekty

ETP Slovensko
Gréckokatolícka charita v Prešove
Košický samosprávny kraj
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Národné lesnícke centrum Zvolen
Obec Častá
Obec Dlhé nad Cirochou
Obec Dvorníky
Obec Gemerská Poloma
Obec Stratená
Obec Tušice
Obec Veľké Ripňany
Obec Zemplínske Hámre
Slovenský Červený kríž
Štátna ochrana prírody SR
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Združenie Tokajská vínna cesta, Trebišov
18315