Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
6. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
19. novembra 1998 o 9.30 h v budove vlády SR

   Program rokovania je pokračovaním prgramu z 17. novembra 1998.

 
   Bratislava 18. novembra 1998
   TIO Úradu vlády SR