Domov Mapa stránky

Aktuálne


07.06.2012

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vydal hodnotiacu správu "Ženy a životné prostredie. Rodová rovnosť a klimatické zmeny".

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vydal hodnotiacu správu "Ženy a životné prostredie. Rodová rovnosť a klimatické zmeny".  Sprácu nájdete tu: http://www.eige.europa.eu/content/document/gender-e...
15.05.2012

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť spustil novú webovú databázu k problematike rodovej rovnosti

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť spustil novú webovú databázu informácií o problematike rodovej rovnosti v EÚ: http://www.eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures D...
17.02.2012

Pozvánka na informačné semináre k výzve LP/2012 v Bratislave a Košiciach

Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania v súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektov v dotačnom programe Úradu vlády Slovenskej republiky LP/2012 „Podpora a ochrana ľudských p...
14.02.2012

Grundtvig – Dobrovoľnícke projekty pre seniorov na rok 2012

Grundtvig Dobrovoľnícke projekty pre seniorov podporujú bilaterálne partnerstvá a výmenu seniorov dobrovoľníkov medzi dvomi miestnymi inštitúciami z dvoch krajín zapojených do Programu celožiovotné...
14.02.2012

Výzva na predkladanie projektov z komunitárneho programu Základné práva a občianstvo 2011 - 2012

Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Základné práva a občianstvo na roky 2011 - 2012. Termín na predkladanie návrhov je 13.3.2012 12.00 h. ...
05.12.2011

Medzinárodná konferencia Ľudské práva – späť k podstate

Pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela organizuje Úrad vlády SR v dňoch 5. a 6. decembra 2011 medzinárodnú konferenciu Ľudské práva – späť k podstat...
15.11.2011

Výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny za významný prínos v oblasti ľudských práv

V zmysle čl. 4 ods. 4 štatútu ceny podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny sa týmto zverejňuje výzva na predkladanie návrhov na laureátov ceny podpredsedu vlád...
08.11.2011

Medzinárodná konferencia Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

Pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela sa v utorok 8. novembra 2011 v Hoteli Bôrik Bratislava uskutoční medzinárodná konferencia „Predpoklady inkluz...
10.10.2011

Pokračovanie tretieho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pokračovanie tretieho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 10. októbra 2011 (pondelok) o 11.00 hod. v mies...
27.09.2011

Tretie zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Tretie zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 27. septembra 2011 (utorok) o 14.00 hod. v miestnosti č. 004 v...
20.09.2011

Prvé riadne zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorý pôsobí pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Prvé riadne zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorý pôsobí pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny ...
20.09.2011

Prvé zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Prvé zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v utorok...

© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom