Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR


Hore

167. schôdza

Obsah

168. schôdza

Program

K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 30. júna 1998

   Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
   Vláda Slovenskej republiky zišla sa dnes na mimoriadnej schôdzi pod vedením svojho predsedu Vladimíra Mečiara. Na zasadnutí neboli prítomní: minister vnútra SR Gustáv Krajči a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vojtech Tkáč.

   Na mimoriadnom zasadnutí vláda prerokovala informáciu o dnes začatej 49. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s predkladanými legislatívnymi zmenami, piatym kolom voľby prezidenta a odpočtom plnenia Programového vyhlásenia vlády SR.

   Vláda odsúhlasila koordináciu výjazdov členov kabinetu.

   Vláda sa oboznámila s informáciou o stave na Železniciach Slovenskej republiky.

   Vláda vzala na vedomie výsledky rokovania podpredsedu vlády SR Jozefa Kalmana a ministra hospodárstva Milana Cagalu s členmi predsedníctva Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR.

   KONIEC KOMUNIKÉ.
   Bratislava 30. júna 1998
   TIO Úradu vlády SR